Pätevyydet:


Voitto Uusimäki


LVI-insinööri

Sähköinsinööri AMK

Motiva-energiakatselmoijan pätevyys

(KTM) TEM / Motiva

Kuntoarvioijan tutkinto

Kiinteistöalan koulutussäätiö

KVV-suunnittelijan FISE-pätevyys (www.fise.fi), vaativuusluokka poikkeuksellisen vaativa, uudis- ja korjausrakentaminen

Rakennusalan toimialajärjestöjen pätevyydentoteamislautakunta

IV-suunnittelijan FISE-pätevyys, vaativuusluokka poikkeuksellisen vaativa, uudis- ja korjausrakentaminen

Rakennusalan toimialajärjestöjen pätevyydentoteamislautakunta

Pientalohankkeen pääsuunnittelijan FISE-pätevyys

Rakennusalan toimialajärjestöjen pätevyydentoteamislautakunta

Energiatodistuksen antajan ARA-pätevyys (www.ara.fi)

Pätevyydentoteamislautakunta

Yrityksen energiakatselmus, vastuuhenkilöpätevyys (www.energiavirasto.fi)

Energiavirasto

Sähköpätevyys 2

Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy